Công ty Cổ phần Công nghệ Fundme Việt Nam là một team năng động và có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và đội ngũ tư vấn, truyền thông am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau và thị trường đặc thù. Chúng tôi phát triển và liên tục hoàn thiện nền tảng Tài trợ cộng đồng(Crowdfunding platform), song song với mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối các Quỹ, Doanh nghiệp, Tổ chức, nhóm, hội, các cộng đồng và cá nhân, mục đích không dành cho chúng tôi, mà là dành cho chính Bạn và cộng đồng xung quanh Bạn, cùng Bạn tài trợ và ủng hộ cho các Dự án và Chủ dự án đạt được thành công và đem lại giá trị thiết thực cho cuộc sống.

Bạn có thể là Chủ dự án, Bạn có ý tưởng mới mẻ, hãy Kêu gọi tài trợ dự án!

Bạn có thể là Người ủng hộ, hãy tài trợ và share thông tin trên mạng xã hội, chung tay giúp dự án Thành công.

Bạn có thể là Doanh nghiệp, hãy thực hiện Trách nhiệm xã hội và Chia sẻ giá trị.

Bạn là Người nổi tiếng - KOLs, hãy giúp chuyển tải các thông điệp dự án Thiện nguyện, Trách nhiệm xã hội … đi xa hơn.

Bạn là chủ Doanh nghiệp lớn, hãy cùng Fundme thiết kế các chương trình Chia sẻ giá trị và truyền thông thương hiệu sáng tạo, tương tác cao và khác biệt.

Và còn nhiều điều mới mẻ chưa được biết tới trên con đường phía trước.

Trên tất cả, chính Bạn là người góp phần kiến tạo, là một trong những động lực, đòn bảy để biến đổi cuộc sống của nhiều người và xã hội trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn và ý nghĩa hơn.

Tầm nhìn của Fundme: Trở thành một trong những nền tảng Tài trợ Cộng đồng hàng đầu Việt nam, xây dựng thành công mô hình chuỗi dịch vụ và chia sẻ giá trị, thúc đẩy các ý tưởng, dự án sáng tạo, giá trị, văn hóa, ý nghĩa và tài trợ xã hội tới cuộc sống, kết nối Doanh nghiệp, Tổ chức và các Nhà tài trợ, Cá nhân trong các dự án Thiện nguyện, Trách nhiệm xã hội và Chia sẻ giá trị.

Sứ mệnh của Fundme: Vì một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn.

Giá trị cốt lõi của Fundme: Con người - Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy tín - Minh bạch