Liên hệ

Phía dưới là các thông tin đầu mối liên hệ tới các bộ phận hỗ trợ của Fundme

Hỗ trợ Chủ dự án
contact@fundme.vn
Hỗ trợ Người ủng hộ
support@fundme.vn
Truyền thông & Marketing
marketing@fundme.vn
Dự án Đặc biệt
contact@fundme.vn