Đối tác Truyền thông

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các Nhà tài trợ và đối tác truyền thông phía dưới đã, đang và sẽ đồng hành cùng Fundme, cũng như chúng tôi hoan nghênh mọi sự hợp tác truyền thông, tài trợ với các Doanh nghiệp, Agency, Tổ chức khác. Mọi câu hỏi về Truyền thông và Tài trợ xin gửi về email: contact@fundme.vn