Thế nào là Tài trợ cộng đồng?

Ngày đăng: 09:43 30-10-2018

Tài trợ cộng đồng (tiếng Anh: crowdfungding; crowd-: số đông và funding: tài trợ) là một cách thức huy động tài trợ tập thể cho các Dự án, theo đó tiền tài trợ của Người ủng hộ vừa để hỗ trợ Chủ dự án, vừa có thể để đặt mua trước các sản phẩm dịch vụ tương lai của dự án.

Tài trợ Cộng đồng đem lại cơ hội to lớn cho các ý tưởng, dự án sáng tạo thiết thực, biểu diễn, nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc và đặc biệt là các Dự án Trách nhiệm xã hội, Thiện nguyện và Chia sẻ giá trị.