Huyen NT
Người ủng hộ
0đ (Từ ngày 04.05.2019)

Không có dữ liệu

SẢN PHẨM ĐÃ ỦNG HỘ

G3 là Gói tài trợ 1.000.000 VND cho phim  "Ơ kìa, yêu thôi" bạn sẽ nhận được: Private link soundtrack của phim, bao gồm một số ...

Dự án: TÀI TRỢ PHIM NGẮN "Ơ KÌA, YÊU THÔI"

Hình thức giao hàng

Chuyển phát nhanh


Dự án được quan tâm