Nguyễn Hà Ly
Người ủng hộ
0đ (Từ ngày 16.11.2018)

Không có dữ liệu

SẢN PHẨM ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn sẽ nhận được: + 01 cuốn sách "Cuộc đời bất tử của Henrietta Lacks" phiên bản đặc biệt Tài trợ cộng đồng, hộp giao hàng được thiết kế riêng bởi Fundme.vn + Trích 10% tài trợ cho Tổ chức Sáng ...


Dự án được quan tâm