• Chọn dự án
  • Chọn sản phẩm
  • Thanh toán
  • Giao sản phẩm

Chọn sản phẩm

Mua 1 cuốn sách 100 nghìn bạn đã ủng hộ 50 nghìn vào quỹ xây sân chơi cho trẻ em khuyết tật

Ngày dự kiến giao hàng

Từ 1-5 ngày sau khi đặt hàng

Đã đặt: 11


Bạn sẽ nhận được gói 3 cuốn sách cho mình và tặng cho người thân, mỗi cuốn sách có Chữ ký và lời tặng riêng của Tác giả. 
Mua gói 3 cuốn sách giá 200 nghìn, bạn đã tài trợ cho Dự án 50 nghìn.

Ngày dự kiến giao hàng

Từ 1-5 ngày sau khi đặt hàng

Đã đặt: 9