Tài trợ cộng đồng khác với Huy động vốn cộng đồng thế nào?

18/12/2018

Tài trợ cộng đồng là một khái niệm hoàn toàn mới, lần đầu tiên được Công ty Cổ phần Công nghệ Fundme Việt Nam nghiên cứu và triển khai áp dụng tại Việt Nam dựa trên mô hình số #1 của thế giới về tài trợ cộng đồng như Kickstarter.com và Indiegogo.com.

Xem thêm