Thế nào là Tài trợ cộng đồng?

30/10/2018

42 Lượt xem

Thế nào là tài trợ cộng đồng? Clip sau trong chương trình Cafe sáng VTV3 sẽ hé mở cho các bạn những khái niệm cơ bản và sự khác biệt giữa Tài trợ cộng đồng và Huy động vốn cộng đồng.

Tài trợ cộng đồng (tiếng Anh: crowdfungding; crowd-: số đông và funding: tài trợ) là một cách thức huy động tài trợ tập thể cho các Dự án, theo đó tiền tài trợ của Người ủng hộ vừa để hỗ trợ Chủ dự án, vừa có thể để đặt mua trước các sản phẩm dịch vụ tương lai của dự án.

Tài trợ Cộng đồng đem lại cơ hội to lớn cho các ý tưởng, dự án sáng tạo thiết thực, biểu diễn, nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc và đặc biệt là các Dự án Trách nhiệm xã hội, Thiện nguyện và Chia sẻ giá trị.

 

42 Lượt xem