Chúng tôi cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe và an toàn tài chính cho toàn bộ người dân Việt Nam bằng việc tư vấn và phân phối các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế chuyên biệt hóa cho từng khách hàng. Kết hợp cùng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Medici Healthcare, chúng tôi tin tưởng vào sự khác biệt trong kinh doanh bảo hiểm mà Medici Insurance mang lại. Với hệ thống đối tác là các đơn vị bảo hiểm hàng đầu như FWD, Bảo Việt, PVI, VBI và Bảo Minh,.. Medici Insurance tự tin cam kết mang đến những gói sản phẩm với quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng.

medici gọi vốn