Dự án thành công

Tài trợ cuốn sách "Cuộc đời bất tử của Henrietta Lacks" và ủng hộ Tổ chức Sáng Kiến Ung Thư Muối

“Cuộc đời bất tử của Henrrieta Lacks” là một cuốn truyện phi hư cấu về một phụ nữ gốc Mỹ ...

24%
Đã ủng hộ 10.671.000đ
Mục tiêu 45.000.000đ