Dự án thành công

TÀI TRỢ PHIM NGẮN "Ơ KÌA, YÊU THÔI"

Với những tác phẩm thành công, đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như "Chuyện tình ...

8%
Đã ủng hộ 14,900,000đ
Mục tiêu 200,000,000đ

Trạng thái dự án

Xóa

Danh mục

Xóa