Quy định Khởi tạo dự án

Quy định Khởi tạo dự án

Dự án được xem xét kêu gọi Tài trợ cộng đồng nếu:
  • Dự án nêu rõ mục đích và điều kiện của Dự án và theo đúng quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ
  • Dự án xác định rõ khoảng thời gian kêu gọi Tài trợ và dưới 06 tháng (tùy dự án)
  • Dự án xác định rõ ràng những Sản phẩm cho Người ủng hộ và trình tự giao hàng

Bạn có thể tạo dự án trên Fundme nếu:
  • Bạn là công dân từ 18 tuổi trở lên sống và làm việc tại Việt Nam
  • Có tài khoản tại Ngân hàng ở Việt Nam
  • Bạn, Người hưởng lợi hoặc Công ty/Tổ chức của bạn tuân thủ Điều khoản sử dụng dịch vụ

Trình tự xem xét Dự án như sau:
  • Bạn điền toàn bộ những thông tin cơ bản của Dự án theo các mục yêu cầu
  • Gửi duyệt lên Ban Quản trị Fundme
  • Bạn sẽ được Điều phối viên Dự án chúng tôi liên hệ và trao đổi về các điều khoản hợp tác và phối hợp hỗ trợ kêu gọi Tài trợ cộng đồng
  • Sau khi mọi chi tiết Dự án và Hợp đồng được thống nhất và ký kết, dự án sẽ được Khởi động trên Cổng Tài trợ cộng đồng Fundme.vn

Trong quá trình Khởi tạo dự án nếu Bạn có bất cứ câu hỏi gì, vui lòng liên hệ tới hotline hỗ trợ 024 6660 7055 hoặc email: support@fundme.vn.