Dự án thành công

Bán vé trực tuyến buổi diễn IONAH ngày 20, 22 và 27, 29/12 ủng hộ Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao

Được sự hỗ trợ của Lãnh đạo Nhà hát Star Galaxy, Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao tổ chức bán ...

17%
Đã ủng hộ 14,950,000đ
Mục tiêu 90,000,000đ

Trạng thái dự án

Xóa

Danh mục

Xóa