Gói tài trợ G1
Nhà cung cấp: Ơ kìa yêu thôi Film

200.000 đ

Còn lại: 23

Đã đặt: 7

Số lượng
Thông tin chi tiết
location Địa chỉ nhà cung cấp

Hà Nội

Hình thức giao hàng
Giao hàng tận nơi
mô tả sản phẩm

- Thiệp cảm ơn (digital) từ đạo diễn  

- Credit cuối phim


Bình luận về sản phẩm.

Sản phẩm khác
Gói Tài trợ KIM CƯƠNG
(1)
200.000.000đ
Gói Tài trợ VÀNG
(1)
100.000.000đ
Gói Tài trợ BẠC
(1)
20.000.000đ
GÓI TÀI TRỢ G6
(1)
10.000.000đ
Gói tài trợ G5
(1)
5.000.000đ