Casestudy

shark-tank-myth-ondeck-blog
Casestudy, Chuyên gia, Gọi vốn, Khởi nghiệp

Startup tìm tiền ở đâu để khởi nghiệp.

Nếu bạn đặt niềm tin vào điều mà tôi gọi là “Huyền thoại về Shark Tank”, bạn có thể ngạc nhiên về nơi mà hầu hết các công ty khởi nghiệp nhận được số tiền họ cần để bắt đầu. “Trong một sự kiện ở Austin vào thứ Hai, Quỹ Kauffman đã vạch ra nghiên cứu loại bỏ một số lầm tưởng phổ biến nhất làm sai lệch ý tưởng của nước Mỹ về quá trình xây dựng ...