Long An kêu gọi đầu tư Trung tâm logistics 50 ha | LONG AN TV
Ừ để phục vụ phát triển công nghiệp các. huyện Trùng kinh tế trọng điểm trong đó. có huyện Bến Lức và quyền Đức Hòa Ủy ban. nhân dân tỉnh Long An Kêu gọi đầu tư dự. án trung tâm log

Long An kêu gọi đầu tư Trung tâm logistics 50 ha | LONG AN TV

Ừ để phục vụ phát triển công nghiệp các. huyện Trùng kinh tế trọng điểm trong đó. có huyện Bến Lức và quyền Đức Hòa Ủy ban. nhân dân tỉnh Long An Kêu gọi đầu tư dự. án trung tâm logistics với diện tích. khoảng 50 hecta. tại huyện Bến Lức địa điểm thực hiện dự. án là ở xã Lương Hòa thời gian hoạt động. của dự án là 50 năm kể từ ngày Ủy ban. nhân dân tỉnh Long An chấp thuận và đầu. tư về thủ tục đất đai nhà đầu tư sau khi. được Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn sẽ. thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng. nhận góp vốn thuê quyền sử dụng đất đối. với người đang sử dụng đất trong khu dự. án để thực hiện dự án nhà nước thực hiện. giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử. dụng đất theo đúng quy định của pháp. luật hiện hành nhà đầu tư quan tâm đến. dự án trung tâm Logistics tại xã Lương. Hòa nộp hồ sơ thông qua trung tâm phục.


https://youtu.be/7WrmSXPvqhgLong An kêu gọi đầu tư Trung tâm logistics 50 ha | LONG AN TV
Ừ để phục vụ phát triển công nghiệp các. huyện Trùng kinh tế trọng điểm trong đó. có huyện Bến Lức và quyền Đức Hòa Ủy ban. nhân dân tỉnh Long An Kêu gọi đầu tư dự. án trung tâm log