Long An kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, logistics, kho vận | LONG AN TV
Ở trong năm 2022 Long An tiếp tục thực. hiện các giải pháp phát triển thương mại. dịch vụ Kêu gọi đầu tư phát triển hạ. tầng thương mại Logistic kho giận ban

Long An kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, logistics, kho vận | LONG AN TV

Ở trong năm 2022 Long An tiếp tục thực. hiện các giải pháp phát triển thương mại. dịch vụ Kêu gọi đầu tư phát triển hạ. tầng thương mại Logistic kho giận ban. hành nhiều chỉ thị kế hoạch triển khai. về phát triển thương mại. anh. theo đó từ đầu năm đến nay tỉnh đã tổ. chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản. sản phẩm chế biến hỗ trợ khoảng 150 lực. doanh nghiệp tham gia các sự kiện kết. nối giao thương tư vấn thị trường xuất. khẩu nước ngoài hỗ trợ các doanh nghiệp. tham gia các hội chợ tại các tỉnh thành. hỗ trợ 20 công nghiệp Tham gia các sàn. thương mại điện tử shopee Lazada sen đỏ. Tiki vỏ sò passmark hỗ trợ 6 doanh. nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử. bán sỉ quốc tế alibaba.com đồng thời. tỉnh cũng giới thiệu quảng bá các sản. phẩm tiêu biểu của tỉnh qua nhóm Zalo. Facebook trên sàn thương mại điện tử của.


https://youtu.be/tL-a2S-dMJ4Long An kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, logistics, kho vận | LONG AN TV
Ở trong năm 2022 Long An tiếp tục thực. hiện các giải pháp phát triển thương mại. dịch vụ Kêu gọi đầu tư phát triển hạ. tầng thương mại Logistic kho giận ban