Cần Thơ kêu gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà ở xã hội | Cần Thơ TV
Thực hiện thi trên địa bàn thành phố Cần. Thơ có 7 dự án nhà ở xã hội cho người có. thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công. nhân Khu công nghiệp với diện tích 5,60. 6

Cần Thơ kêu gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà ở xã hội | Cần Thơ TV

Thực hiện thi trên địa bàn thành phố Cần. Thơ có 7 dự án nhà ở xã hội cho người có. thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công. nhân Khu công nghiệp với diện tích 5,60. 6 acta câu thơ dự kiến sẽ tiếp tục Kêu. gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà. ở xã hội trong các hai giai đoạn 2000. 22.000 25 và 2000 26 2000 30 với tổng. diện tích. 489.000 mét vuông sàn. trong số 7 dự án vừa nêu có 3 dự án đã. hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. dưới 587 căn hộ có diện tích sạn hơn. 31.000 600 mét vuông 2 dự án Hiện đang. triển khai đầu tư xây dựng nhất khoảng. 1640 căn diện tích sàn gần 100 16.880. mét vuông gồm chung cư nhà ở xã hội trà. phúc và chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan. 5C hay dự án chưa triển khai thực hiện. là dự án nhà ở xã hội phường Phước Thới. quận Ô Môn và dự án thiết kế Công Đoàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho.


https://youtu.be/WBtIuuEwqoMCần Thơ kêu gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà ở xã hội | Cần Thơ TV
Thực hiện thi trên địa bàn thành phố Cần. Thơ có 7 dự án nhà ở xã hội cho người có. thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công. nhân Khu công nghiệp với diện tích 5,60. 6